Na letošní rok jsme opět připravili několik novinek a zájemci se již nyní mohou seznámit s rámcovým plánem, který je zveřejněn na webových stránkách stejně jako možnost online přihlášení: www.kasperswixteam.cz
Termíny: 1. turnus 18. - 25. 7. (roč. 2004-2009) a 2. turnus 25. - 31. 7. (roč. 2009-2014)
Oba turnusy jsou plánované s možností...

Rádi bychom všem účastníkům letošního kempu oznámili, že oba turnusy se uskuteční jak formou s ubytováním tak příměstskou. Na obou turnusech jsou stále k dispozici volná místa, přihlášky tedy stále přijímáme. Pokud by se situace zásadně změnila a museli jsme kemp zrušit, platbu budeme vracet v plné výši. Budeme se snažit zajistit takové hygienické...

Dva sportovní kempy plné soutěží, her a sportovních aktivit čekají na děti a mládež v Trutnově. Kasper Trutnovské kempy proběhnou v červenci v termínech 12. - 18. a 19. - 25. První turnus je pro děti roč. narození 2004-2009 a druhý turnus pro děti roč. narození 2008-2013. Na výběr je buď forma s ubytováním anebo příměstská. Kempy jsou zaměřeny...

Kontakt na trenéry :
Petr Murčo: murco@seznam.cz / 777 670 173
Adam Prášek: adam.prasek@yahoo.com / 777 111 266
Koordinátor:
Jakub Opočenský: jopocoaching@gmail.com /721 086 533

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa konání či zrušení kurzu v případě nepříznivých sněhových podmínek.

FEEL THE FLOW OVER THE SNOW