KASPER TRUTNOVSKÉ KEMPY 2018

1. turnus: 15. - 21. 7. roč. narození 2002-2007 (s ubytováním/příměstský)

2. turnus: 22. - 28. 7. roč. narození 2006-2011 (s ubytováním/příměstský)

3. turnus: 30. 7. - 3. 8. roč. narození 2007-2012 (příměstský)


VIDEA Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ :)


PŘIHLÁŠKA 2018

Přihlášky a cena:

do 1. 2. 2018: 3 700,- /příměstská forma 1 900,-

do 1. 6. 2018: 4 500,- /příměstská forma 2 500,-

zaslat převodem na č. účtu: 2901028325/2010

variabilní symbol - rodné číslo účastníka

zpráva pro příjemce - kemp Trutnov 2018 a jméno

Kondiční balíček (pouze pro 1. a 2. turnus): Pro zájemce bude možnost otestování složení těla, provedení spirometrického testu, kompenzační cvičení + masáž cena: 600,- (v případě zájmu uveďte v přihlášce a přičtěte k ceně za kemp)

FEEL THE FLOW OVER THE SNOW